ZÁPISY

        Zápis z výborové schůze ze dne 14.4.2012

 

 

 Přítomni: Conková,Conk,  Králíková, Kretschmerová, Hulcr, Ingr, Závorcová

 

 1.  Projednány doplňky chovatelského a zápisního řádu. Řád bude dodán na webové stránky KKPP.

zajistí pí. Králíková,

     2. Projednán nový standard plemene, bude dán též na webové stránky klubu.

  3. Doplněna bonitační karta o změny podle nového standardu. Tisk zajistí pí. Králíková.

  4. Projednány  a  schváleny nové stanovy klubu

  5. Svod a bonitace se bude konat po schůzi od 11.00 hod.

  6. Z důvodu ukončení činnosti dosavadního pokladníka klubu byl prozatím na tuto funkci zvolen p. M. Conk.

      7. Zpravodaj  1/2012 bude rozeslán do 12.5.2012.

                                                                                  Zapsala Králíková