POPLATKY

Poplatky jsou splatné do 28.2.2014. Do platby prosím uvádějte jméno člena.

č.ú.259834290/0300

 

Členské poplatky:
Stálý člen: 600,-
Nový člen: 800,-


Přihláška do klubu

K vyplněné přihláce prosím přiložte kopii rodokmenu vašeho psa.

Členské poplatky posílejte výhradně na číslo účtu! Evidenční listy posílejte na adresu

PORADCE CHOVU :

KRETSCHMEROVÁ VLASTA

LÍTOV 15

357 09 - HABARTOV