INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ


Svod mladých – účast není povinná, minimální věk k účasti je 9 měsíců maximálně do 20 měsíců, posouzení je obdobné jako na výstavě, majitel obdrží písemný posudek a číselný kód.

Bonitace – účast je povinná (pro ty, kteří chtějí aby se pes podílel na chovu), zúčastnit semůže pes v minimálním věku 20 měsíců (v den konání bonitace) a více, splnil svod mladých nebo má CACovou výstavu, posouzení probíhá podle platného standardu FCI, výsledek je zaznamenán v kódu bonitační karty, součástí hodnocení je (také prohlídka chrupu, měření výšky a délky) zkouška povahy, požadovaná povaha je - aktivní nebo vyrovnaná, zkoušku povahy lze 1x opakovat a to na nejbližší konané bonitaci, tedy za 1 roku (majitel již poplatek za bonitaci znovu neplatí).

Po úspěšném absolvování bonitace je pes uznán chovným a obdrží knihu krytí, každý majitel chovného psa je povinen vést si knihu krytí a řádně vyplněnou ji předkládat při kontrole funkcionářům Klubu KPP.

Průkaz původu je zaslán na Plemennou knihu Českomoravské kynologické unie (PK ČMKU), tam je pes zanesen do rejstříku chovných jedinců, průkaz původu je označen přeregistrací (tj. číslo zápisu lomeno rokem uchovnění).

PES – smí krýt v minimálním věku 24 měsíců, chovnost je neomezená.

Majitel krycího psa, který je členem Klubu KPP nesmí chovného psa, či psa před uchovněním nechat krýt: a) feny nechovné nebo feny před uchovněním

b) feny bez průkazu původu
c) feny jiného plemenev d) chovnou fenu, pokud není uveden na KL

Při porušení výše jmenovaných bodů klub vyvodí postih tj. dočasné pozastavení chovnosti, při opakování úplné odebrání chovnosti. Pokud by pes, který má pozastavenou chovnost kryl, nebudou štěňatům z tohoto krytí vystaveny průkazy původu.

Krycí pes nesmí mít po 3 generace ani jednoho stejného předka jako fena, kterou hodláte krýt. Příbuzenská plemenitba není přípustná, štěňatům z příbuzenské plemenitby nebudou vystaveny průkazy původu.

Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Nejběžnější je úhrada za krytí formou:
a) ceny za štěně (tj. cena za každé zapsané štěně do PK ČMKU např. 1000,- Kč za každé jedno štěně. Tato cena se pohybuje okolo 1000,- až 1500,- Kč za štěně, záleží na dohodě).
b) štěněte (první výběr náleží chovateli, chce-li si z tohoto vrhu nechat štěně, dále majiteli krycího psa).
c) ceny štěněte (tj. prodejní cena jednoho štěněte např. 11 000,- Kč).
d) šestiny z celkové částky za prodej všech zapsaných štěňat (např. deset štěňat se prodalo po 10 tisících za jedno, celkem 100 000:6 - 16 600,- Kč).